Διεύθυνση: 

Περδίκκα 81 &
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 39,
546 39, Θεσ/νίκη

Τηλ.:
2310 908088,
2310 925583 

Fax:
2310 925583

E-mail:
cava@tzaridis.gr
Εταιρεία Πόλη
Όνομα Τ.Κ.
Επώνυμο Τηλέφωνο
Διεύθυνση E-Mail
Σχόλια